Hoe de toename van de IBI te berekenen

De belasting op onroerend goed (IBI) is een belasting die alle burgers treft en die moet worden betaald in het geval van een onroerend goed. Het wordt rechtstreeks betaald aan de gemeente van de gemeente waar het onroerend goed zich bevindt. De stijging houdt rechtstreeks verband met de economische crisis in het land en de gemeenten. Met de toename wordt geprobeerd dat de gemeentehuizen meer binnenkomen en hun situatie kunnen verbeteren. De opkomst heeft geen invloed op iedereen even, om te weten welk percentage van de toename u moet betalen, aandachtig naar .com omdat het u vertelt hoe u de toename in het IBI kunt berekenen .

Te volgen stappen:

1

Als de kadastrale waardering van het onroerend goed vóór 2002 ligt, bedraagt ​​de stijging van het IBI 10% .

2

Als de update van het kadaster tussen 2002 en 2004 dateert, is de te betalen IBI-verhoging 6% .

3

Als de beoordeling van het kadaster zou plaatsvinden na 2005 en vóór 2007, zou de toename van het IBI niet bestaan . Deze groep zou bevrijd zijn van elke verhoging, omdat wordt aangenomen dat ze al genoeg betalen, om de belasting te zijn tijdens de vastgoedzeepbel .

4

Als de update tussen 2008 en 2011 plaatsvindt, is de stijging van de IBI 4%, waarmee het niveau van de belasting wordt bereikt tijdens de vastgoedzeepbel.